درباره ما

ما تمام سعی خود را به این معطوف کرده ایم تا با دندانپزشکان، اساتید و دانشجویان همکاری نماییم و بتوانیم مطالب مفید و ارزشمندی در اختیار شما خوانندگان عزیز قرار دهیم.

مدیریت سایت: خسرو نظرگاهی
سردبیر و ویراستار: بهروز کامیابی
ویراستار: هستی اقدامی
نویسنده: علی بهجتی
نویسنده: اشرف بختیاری
نویسنده: هدی نقشبندی