اعمال مجازات‌های مربوط به تخلفات اداری در روزهای کرونا تسریع می‌شود

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با توجه به مصوبات سی و سومین جلسه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا و بخشنامه معاون رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور و در راستای مفاد ماده (۱۲) قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان و به منظور تسریع در فرایند بررسی و اعمال مجازات‌های مربوط به تخلفات اداری کارمندان در ایام شیوع بیماری کرونا، اعمال مجازات‌های بند‌هایی از این قانون را به روسای دانشگاه ها‌ی علوم پزشکی و سازمان‌های تابعه تفویض کرد.

متن این نامه به شرح زیر است:

رییس/ سرپرست محترم دانشگاه /دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی …

مدیرعامل محترم سازمان انتقال خون ایران

مدیرعامل محترم سازمان بیمه سلامت ایران

رییس محترم سازمان اورژانس کشور

رییس محترم انستیتو پاستور ایران

رییس محترم مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجائی

در اجرای جزء الف بند (۱) مصوبات سی و سومین جلسه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا و بند (۲) بخشنامه به شماره ۲۹۰۸۲۳ مورخ ۰۵/۰۶/۱۳۹۹ معاون محترم رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور و در راستای مفاد ماده (۱۲) قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان و به منظور تسریع در فرآیند بررسی و اعمال مجازات‌های مربوط به تخلفات اداری کارمندان در ایام شیوع بیماری کرونا، به این وسیله اعمال مجازات‌های بند‌های “الف” (اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی) و “ب” (توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی) ماده ۹ قانون مذکور به جنابعالی تفویض می‌شود. لازم است با توجه به مفاد بند سوم بخشنامه فوق، گزارش اعمال مجازات‌های موضوع این بخشنامه را به صورت ماهانه به دفتر هماهنگی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری این وزارت ارائه کنند.

 

دیدگاهتان را بنویسید