فضانگهدارنده دندان کودکان

فضانگهدارنده دندان

اگر دندان شیری فرزند دلبندتان بهر دلیلی زودتر از موعد کشیده شود، ممکن است مسیر هدایت دندان‌های اصلی که هنوز نروییده‌اند تغغیر یابد. در اینصورت کودک در بزرگسالی با مشکلاتی چون کجی و بهم‌ریختگی دندان‌ها مواجه خواهد بود. آیا شما در چنین وضعیتی قرار گرفته‌اید؟ در این مقاله درباره فضانگهدارنده دندان می‌خوانیم و با راه … ادامه