فیشورسیلانت دندان کودکان

فیشورسیلانت دندان کودکان

هیچ یک از والدین دوست ندارند که دندان‌های کودک دلبندشان پوسیده شود. اما گاهی با وجود تمام مراقبت‌ها دندان‌ها از شیارهای باریک و عمیقی شروع به پوسیدگی می‌کنند. این اتفاق علی‌الخصوص در مورد دندان‌های آسیا که پهنتر هستند بیشتر رخ می‌دهد. در مدت زمان کوتاهی این پوسیدگی گسترش یافته و به یک معضل تبدیل می‌شود. … ادامه